dinsdag, 30 juni 2015

Welkom

Het team en de leerlingen van Daltonschool De Vlinderboom heten u van harte welkom op onze site. 

Met pijn in ons hart hebben wij moeten constateren dat, na diverse inspanningen, het niet is gelukt de Vlinderboom als zelfstandige school of dislocatie te behouden. De ontwikkeling van het leerlingaantal is dusdanig dat wij het verder niet verantwoord vinden voor leerlingen, teamleden en de financiën om de school open te houden.
Ondanks de goede resultaten, inspectierapporten en een goede beoordeling door de Daltoncommissie, is de instroom van de leerlingen achtergebleven bij de verwachtingen en het naar onze mening huidige perspectief. De school wordt daarom per 1 augustus 2015 gesloten.

Het team doet er alles aan om de kinderen kwalitatief goed onderwijs te blijven geven dit schooljaar. De sluiting van de school is ook op zorgvuldige wijze met de leerlingen en hun ouders besproken en er is aandacht voor ieders persoonlijk welbevinden. Ook wordt er op gepaste wijze een afscheid geregeld van de school en van elkaar aan het einde van het schooljaar.

Inmiddels hebben al veel ouders een nieuwe school voor hun kind gekozen, waarbij ook in ruime mate gekozen is voor de andere 2 openbare scholen in Ermelo, OBS De Arendshorst en De Cantharel. Graag nodigen wij u uit om de website en de scholen een bezoekje te brengen.

OBS De Arendshorst
Zwaluwstraat 1 - 3853 CA Ermelo
Tel: 0341-551478
Locatieleider: Minou Stevens
www.obsarendshorst.nl

De Cantharel
Amaniet 5 - 3853 ZX Ermelo
Tel: 0341-553855
Locatieleider: Helma Schmidt
www.decantharel.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Minou Stevens, locatieleider
Marieke Hoekstra, meerscholendirecteur

Schoolgegevens

Daltonschool De Vlinderboom
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo
Telefoon: 0341-554232
Email: info@daltonschooldevlinderboom.nl
Locatieleider: Minou Stevens

Samenwerking met
Natuur en Milieu Platvorm Ermelo

Onze school heeft de afgelopen 2 jaar samengewerkt met het NMP Ermelo.
Centraal in de samenwerking stond
de pijler: Duurzaamheid!
In samenwerking met het NMP is het natuurlijk Daltononderwijs voor groep 1 t/m 8 geïntegreerd op een manier die aansluit en aanspreekt bij de kinderen. 

Inmiddels is de laatste heidewandeling geweest. Het zijn 2 mooie jaren geweest, waarin we hebben genoten van de wandelingen en de schoolbezoeken die er zijn geweest. Wij willen de NMP hiervoor ook hartelijk danken!

Als u klikt op het logo hieronder van Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo dan kunt u op hun site lezen wat de NMP doet en wat we samen hebben gedaan!Het belang van lezen! 
Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren, voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Op De Vlinderboom besteden we daarom veel aandacht aan het leesonderwijs. Om u als ouder/verzorger te helpen bij het op een plezierige manier ondersteunen bij het leren lezen van uw kind kunt u gebruik maken van onderstaande link. Hiermee opent u een boekje waarmee u uw kind in het leesonderwijs kunt ondersteunen. 
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

KLEUR

is de nieuwsbrief van Stichting Proo voor ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als u op onderstaande afbeelding klikt kunt u
Kleur 2 volledig inzien.

Om niet te vergeten...

2 juli   Wenmoment kinderen
op de Arendshorst 
2 juli   Tien minuten avond 
6 juli    Start festiviteiten mbt
sluiting school 
8 juli   Afscheid gr 8 
9 juli    Om 12uur Sluiting school

 Kijk op onze Jaarplanner voor alle activiteiten.

Afspraak van de weekLet the sun shine!


Vlinderboom nieuws

Kledingcontainer
Omdat de school gaat sluiten is de kledingcontainer al opgehaald. Omdat wij het als school een mooi initiatief vinden en er meerdere doelen gesteund worden, zal de kledingcontainer donderdag 18 juni verplaatst worden naar OBS De Arendshorst! Daar kunt u dan terecht om uw kleding te deponeren.

Copyright 2010 Daltonschool de Vlinderboom