donderdag, 21 augustus 2014

Welkom              

Het  team en de leerlingen van Daltonschool De Vlinderboom heten u van harte welkom op onze site.
Op onze site kunt u informatie vinden, foto’s van activiteiten bekijken en de laatste nieuwtjes lezen over onze school.

Basisschool De Vlinderboom is een ware ontdekkingstuin voor kinderen.
Onze school is uniek in Ermelo vanwege haar Daltononderwijs, het continurooster en Engels van groep 1 t/m 8.

Om te komen tot goede prestaties en optimale ontwikkeling werken we
vanuit vier pijlers:

Zelfstandigheid
ZELFSTANDIG leren handelen en denken, KEUZES leren maken, zelf ONTWIKKELING

Samenwerking
Leren VAN en met ELKAAR, luisteren naar elkaar, met RESPECT voor DE ANDER

Vrijheid in Gebondenheid
Leren omgaan met verantwoordelijkeheid, vertrouwen in EIGEN KRACHT, grenzen stellen

Duurzaamheid
Leren ZORG te dragen voor JEZELF, de ANDER en de OMGEVING, waarden bepalen

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen bij ons op school.

Tot ziens bij Daltonschool De Vlinderboom!

Schoolbrochure

We hebben een nieuwe schoolbrochure speciaal voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de schoolbrochure vindt u informatie over de school, wie we zijn, wat we doen, schoolvakanties, schoolkalender etc. Als u klikt op de plaatje hieronder kunt u de schoolbrochure volledig inzien. Mocht u papieren versie willen neem dan even contact op met ons.

PS Houdt rekening met een iets langer download tijd ivm de grootte van het document. Als u doorbladert voordat het document volledig is gedownload dan verschijnen er fouten in de tekst.

Schoolgegevens

Daltonschool De Vlinderboom
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo
Telefoon: 0341-554232
Email: info@daltonschooldevlinderboom.nl
Locatieleider: Tanja Middelkoop

Zomervakantie

Nog heel even en dan kunnen de kinderen genieten van een zomervakantie van zes weken! De leerlingen hebben allemaal hun rapporten mee naar huis en op school zijn we aan het afronden en schoonmaken. Voor de kinderen uit groep 8 betekent dit het afsluiten van de basisschool tijd. 
Het team van De Vlinderboom wenst iedereen een heerlijke zomervakantie toe. Geniet ervan, rust lekker uit en tot ziens op maandag 1 september.Samen werking met
Natuur en Milieu Platvorm Ermelo

Onze school werkt samen met het NMP Ermelo. Centraal in de samenwerking staat de pijler: Duurzaamheid!
In samenwerking met het NMP integreren we het natuurlijk Daltononderwijs voor groep 1 t/m 8 op een manier die aansluit en aanspreekt bij de kinderen.
Aan de hand van verschillende thema's worden de kinderen op school bewust gemaakt van de omgeving en de wereld waarin we leven. Op dit moment werken we aan het thema: "Energie".
In het kader van het thema Energie zijn de kinderen op school op verschillende manieren bezig geweest rondom dit thema. Vorige week is er, onder begeleiding van medewerkers van het NMP, een begin gemaakt met het isoleren van de radiatoren in school. Op deze manier besparen we met elkaar weer een mooi stukje energie en zijn de kinderen bewust gemaakt van een heleboel aspecten rondom dit thema. De kinderen mochten zelf ervaren hoeveel warmte je vast kan houden door een heel dun laagje folie.
Woensdag 26 mrt was de Daltondag op school. Alle kinderen hebben, ter afsluiting van het thema energie, allerlei verschillende activiteiten uitgevoerd en werkstukjes geknutseld. Aan het einde van de Daltondag heeft poppentheater Het Apenstaartje uit Ermelo een hele leuke voorstelling verzorgd. Het was een leuke, creatieve en leerzame ochtend waarop de kinderen zowel zelfstandig hebben gewerkt, maar ook heel mooi hebben samengewerkt. En dat is op een Daltondag natuurlijk heel erg mooi om te zien en te ervaren. Iedereen een pluim hiervoor! 

Als u klikt op het logo hieronder van Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo dan kunt u op hun site lezen over de activiteiten die we samen doen!

Om niet te vergeten...

16 jul   Kennismaken
Marieke Hoekstra 
16 jul    Afscheid groep 8
19 jul t/m 31 aug   Zomervakantie 
19 jul   Oud papier 
1 sept 2014   Eerste schooldag,
alle ouders welkom om
het nieuwe schooljaar 
in te luiden
16 sept   Ouderavond 
19 sept   "Keep it clean day" 


Kijk op onze Jaarplanner voor alle activiteiten.

Afspraak van de week

Op onze school hebben wij een afspraak van de week. De komende week besteden we extra aandacht aan de afspraak:

   "Mijn plannen, ik ga ervoor!"

   

Vlinderboom (in het) nieuws

Nieuw thema: de eigen tuin
Tot de zomervakantie gaan we op school aan het werk met het nieuwe thema Tuinieren, composteren, bewust gezond eten en vergeten groenten zijn onderwerpen die hierbij onder andere aan de orde komen. Vorige week vrijdag hebben een aantal kinderen uit groep 5 t/m 8 samen met Emine en Esmar de schooltuin weer onder handen genomen. De prachtige bakken die Emine en Bob gemaakt hebben voor de tuin, zijn gevuld met aarde. Nu kunnen de kinderen weer groenten en bloemen zaaien, zodat we over een poosje weer de heerlijke tomaatjes kunnen proeven en bloemen kunnen plukken uit onze eigen schooltuin.
Op dinsdag en vrijdag gaan de kinderen werken in de tuin, onder begeleiding van Emine en Esmar. Heel erg fijn! Dank jullie wel voor hoe mooi de tuin er nu alweer uitziet.

Het belang van lezen!
Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren, voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Op De Vlinderboom besteden we daarom veel aandacht aan het leesonderwijs. Om u als ouder/verzorger te helpen bij het op een plezierige manier ondersteunen bij het leren lezen van uw kind kunt u gebruik maken van onderstaande link. Hiermee opent u een boekje waarmee u uw kind in het leesonderwijs kunt ondersteunen.
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

Rekeninnovatie op de Vlinderboom
De leerlingen van groep 3 maakten op 31 januari bij het vak rekenen kennis met een innovatieve tool van Microsoft: de Microsoft Kinect. In combinatie met het programma Jumpido was de hele groep ruim een uur aan het rekenen. De laatste tijd wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van bewegen tijdens het leren. De leerlingen van de Vlinderboom toonden aan dat het in ieder geval de motivatie en betrokkenheid bevordert.


In het Ermelo's Weekblad van woensdag 17 april stond een leuk stuk over de ontwikkelingen van de school én de zoektocht naar de nieuwe naam. Klik HIER voor de leesbare versie van het krantenartikel.

De Vlinderboom zet in op duurzaamheid.
Onze school stond in het Ermelose weekblad ivm de opening van ons insectenhuis "Gasthuis Het Beestje'.
Klik HIER en dan kunt u het hele krantenartikel lezen.

Copyright 2010 Daltonschool de Vlinderboom