woensdag, 27 mei 2015

Welkom

Het team en de leerlingen van Daltonschool De Vlinderboom heten u van harte welkom op onze site. 

Met pijn in ons hart hebben wij moeten constateren dat, na diverse inspanningen, het niet is gelukt de Vlinderboom als zelfstandige school of dislocatie te behouden. De ontwikkeling van het leerlingaantal is dusdanig dat wij het verder niet verantwoord vinden voor leerlingen, teamleden en de financiën om de school open te houden.
Ondanks de goede resultaten, inspectierapporten en een goede beoordeling door de Daltoncommissie, is de instroom van de leerlingen achtergebleven bij de verwachtingen en het naar onze mening huidige perspectief. De school wordt daarom per 1 augustus 2015 gesloten.

Het team doet er alles aan om de kinderen kwalitatief goed onderwijs te blijven geven dit schooljaar. De sluiting van de school is ook op zorgvuldige wijze met de leerlingen en hun ouders besproken en er is aandacht voor ieders persoonlijk welbevinden. Ook wordt er op gepaste wijze een afscheid geregeld van de school en van elkaar aan het einde van het schooljaar.

Inmiddels hebben al veel ouders een nieuwe school voor hun kind gekozen, waarbij ook in ruime mate gekozen is voor de andere 2 openbare scholen in Ermelo, OBS De Arendshorst en De Cantharel. Graag nodigen wij u uit om de website en de scholen een bezoekje te brengen.

OBS De Arendshorst
Zwaluwstraat 1 - 3853 CA Ermelo
Tel: 0341-551478
Locatieleider: Minou Stevens
www.obsarendshorst.nl

De Cantharel
Amaniet 5 - 3853 ZX Ermelo
Tel: 0341-553855
Locatieleider: Helma Schmidt
www.decantharel.nl

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Minou Stevens, locatieleider
Marieke Hoekstra, meerscholendirecteur

Schoolgegevens

Daltonschool De Vlinderboom
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo
Telefoon: 0341-554232
Email: info@daltonschooldevlinderboom.nl
Locatieleider: Minou Stevens

Samenwerking met
Natuur en Milieu Platvorm Ermelo

Onze school werkt samen met het NMP Ermelo. Centraal in de samenwerking staat de pijler: Duurzaamheid! In samenwerking met het NMP integreren we het natuurlijk Daltononderwijs voor groep 1 t/m 8 op een manier die aansluit en aanspreekt bij de kinderen. De eerste afspraken voor dit schooljaar zijn inmiddels gemaakt met de vrijwilligers van het NMP.

Er zijn afspraken gemaakt om in elk seizoen naar "de Hei" te gaan voor de 'snuffelroute'.
Zo ervaren de kinderen de seizoens-wisselingen en de veranderingen in de natuur.
Ook kunnen we ons dit jaar ook aanmelden voor een aantal leuke lessen in de klas.

Als u klikt op het logo hieronder van Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo dan kunt u op hun site lezen over de activiteiten die we samen doen!

Thema avond St. Proo

Op donderdagavond 18 juni wordt een Thema avond georganiseerd over Pedagogisch Handelen, de relatie tussen leerkracht en leerling. De officiële uitnodiging volgt z.s.m. U kunt zich al aanmelden voor deze avond via:

KLEUR

is de nieuwsbrief van Stichting Proo voor ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als u op onderstaande afbeelding klikt kunt u
Kleur 2 volledig inzien.Schoolbrochure

We hebben een schoolbrochure speciaal voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de schoolbrochure vindt u informatie over de school, wie we zijn, wat we doen, schoolvakanties, schoolkalender etc. Als u klikt op de plaatje hieronder kunt u de schoolbrochure volledig inzien. Mocht u papieren versie willen neem dan even contact op met ons.

PS Houdt rekening met een iets langer download tijd ivm de grootte van het document. Als u doorbladert voordat het document volledig is gedownload dan verschijnen er fouten in de tekst.

 

Om niet te vergeten...

29 mei   Wandelen
1 t/m 4 juni   Avondvierdaagse
5 juni   Alle kinderen vrij
12 juni   Studiedag team
alle kinderen vrij! 
15 t/m 17 juni   Kamp gr 7/8 

Kijk op onze Jaarplanner voor alle activiteiten.

Afspraak van de weekMaak het goed na een ruzie !

Carina heeft deze week een afspraak gekozen. Vorig jaar had zij veel ruzie met een meisje en dat was echt niet leuk.

Vlinderboom (in het) nieuws

Kledingcontainer
Sinds vorige week vrijdagmiddag staat er een “kledingcontainer“ bij ons fietsenhok. Het is een inzamelingsactie van Save the Children en Collect2help. Hier mogen alle mensen uit de wijk hun gebruikte schoenen en kleding in deponeren.
Wij helpen hier andere kinderen mee!

Het belang van lezen!
Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren, voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Op De Vlinderboom besteden we daarom veel aandacht aan het leesonderwijs. Om u als ouder/verzorger te helpen bij het op een plezierige manier ondersteunen bij het leren lezen van uw kind kunt u gebruik maken van onderstaande link. Hiermee opent u een boekje waarmee u uw kind in het leesonderwijs kunt ondersteunen.
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

Copyright 2010 Daltonschool de Vlinderboom